Mäskning

Detta är en av de viktigaste stegen när man brygger öl hemma. Vid mäskningen har jag upptäckt att det är viktigt att vara noggrann och om man gör fel kan ölet bli något helt annat än vad man förväntat sig. Det står allt från smak, hur jästen beter sig, pH-värde och alkoholhalt.

I mäskningen som kommer den färdiggrodda malten att krossas med varmt vatten, det tillsammans benämner man som mäsk. Man rör detta i några timmar samtidigt som temperaturen höjs. Man silar bort fasta delar, ex skal och lämnar kvar en sötaktig vätska som kallas sötvört.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *